Home > Školicí středisko

Kurzy | MOC kurzy
MOC2349 C# - programování v .NET Framework
Kurz je určen programátorům znalým jazyka C#, kteří chtějí hlouběji proniknout do všech zákoutí nové platformy .NET Framework. Absolventi tak získají ucelenou představu o všech technologiích platformy a jejich provázanosti čímž dokáží daleko lépe a efektivněji se podílet i na vývoji rozsáhlých projektů.

Ceny všech MOC kurzů jsou včetně oficiálních materiálů!!!
Cena: 14700,- Kč bez DPH
Doba trvání: 28 vyučovacích hodin ve 4 dnech
Obsah:

 • Úvod do MS .NET Frameworku. Architektura a jeho pilíře (základní technologie). Význam jmenných prostorů
 • Úvod do prostředí řízeného kódu. Vytváření, kompilace a spouštění .NET aplikací
 • Práce s komponentami. Tvorba jednoduché komponenty a její užití ve všech možných typech aplikací vytvářených pod MS .NET
 • Distribuce a správa verzí aplikací. Scénáře pro distribuci jednoduché a komponentně složené aplikace. Distribuce sdílených komponent a jejich kompatibilita dle čísla verzí. Tvorba instalací
 • Společné datové typy. Hodnotové a referenční datové typy, jejich skladba a použití. Tvorba vlastního typu (struktury, výčtové typy). Principy objektového programování
 • Práce s datovými typy. Společné metody a základní operace datových typů. Vytváření a užití rozhraní objektů. Spolupráce s kódem mimo .NET (volání COM objektů a Win32 API funkcí)
 • Práce s řetězci, poli a kolekcemi. Standardní operace s řetězci, tvorba a užití polí a kolekcí
 • Použití delegátů a událostí. Užití delegátů ke zpětnému volání funkcí. Deklarace, připojení a volání událostí. Metodika rozhodování mezi volbou delegátů, událostí či rozhraní
 • Správa paměti a řízení zdrojů. Možné způsoby správy paměti. Správa paměti použita v :NET – Garbage Collection. Implicitní a explicitní správa zdrojů. Optimalizace Garbage Collection
 • Práce s datovými proudy a soubory. Typy datových proudů v .NET. Čtení a zápis z/do datového proudu. Základy souborového I/O
 • Spolupráce s Internetem. Typy aplikací využívajících Internet. WebRequest a WebResponce model. Správa chybových stavů. Aplikační protokoly a zabezpečení
 • Serializace - ukládání a znovunačtení stavu objektů. Scénáře serializace. Atributy implementující serializaci objektu. Serializace skupiny objektů. Proces serializace a bezpečnost.
 • Remoting a Webové služby. Remoting – představení nástrojů pro vzájemnou interakci vzdálených objektů, konfigurační soubory. Vytváření a použití Webových služeb
 • Volitelná témata dle přání účastníků: vícevláknové a asynchronní programování, spolupráce s neřízeným kódem, používání ADO.NET, atributy

Termíny: dohodou

U kurzů, u kterých nejsou přiřazeny termíny, se můžete i tak předběžně přihlásit a my vás budeme informovat, jakmile bude termín pro tento kurz připraven.

<< zpět