Home > Školicí středisko

Kurzy | Programovací jazyky
W1 Systém WWW - pro začínající autory WWW stránek
Základy tvorby internetových stránek, html jazyka a kaskádových stylů


Cena: 2150,- Kč bez DPH
Doba trvání: 16 vyučovacích hodin ve 2 dnech
Obsah:

Tento kurz je určen začínajícím tvůrcům WWW, kteří se naučí vizuálně navrhovat WWW stránky. Seznámí se také se systémem WWW v prostředí Microsoft Windows (klient) a Unix (server Apache). Absolvent tohoto kurzu je schopen samostatně připravovat kvalitní WWW stránky.

- stručná historie vývoje systému WWW
- architektura systému WWW
- URL
- protokol http
- formát hypertextových dokumentů, SGML a HTML
- jazyk HTML
- rozhraní CGI, tvorba skriptů a formulářů
- tabulky
- nestandardní rozšíření jazyka HTML
- styly
- příprava dokumentů programem Microsoft FrontPage
- převod dokumentů z formátu MS Word a MS Excel
- kontrola syntaxe dokumentů
- obecné zásady tvorby a ukládání dokumentů
- vložené příkazy pro server, uživatelská konfigurace parametrů serveru

Termíny: dohodou

U kurzů, u kterých nejsou přiřazeny termíny, se můžete i tak předběžně přihlásit a my vás budeme informovat, jakmile bude termín pro tento kurz připraven.

<< zpět