Home > Školicí středisko

Kurzy | Programovací jazyky
C1 Programovací jazyk C,C++ a základy OOP
Základy programování v jazyce C++ prostředí MS Visual Studio


Cena: 8500,- Kč bez DPH
Doba trvání: 40 vyučovacích hodin ve 5 dnech
Obsah:

- Úplný přehled jazyků C a C++ podle norem ISO/ANSI
- Základy objektově orientovaného programování (OOP) v C++
- historie vývoje jazyků C a C++
- základní charakteristika jazyků C a C++
- odlišnosti jazyka C++ od jazyka C
- datové struktury
- Šablony a obsluha výjimek v C++
- základní pojmy OOP: třída, objekt, dědičnost, polymorfismus
- popis standardních knihoven jazyků C a C++
- metodická doporučení

Termíny: dohodou

U kurzů, u kterých nejsou přiřazeny termíny, se můžete i tak předběžně přihlásit a my vás budeme informovat, jakmile bude termín pro tento kurz připraven.

<< zpět