Home > Školicí středisko

Kurzy | MOC kurzy
MOC2389 ADO. NET - programování databázových aplikací
Kurz je určen všem programátorům platformy .NET, kteří potřebují vytvářet aplikace přistupující k databázím. Jelikož je nová objektová databázová knihovna ADO.NET svou koncepcí zcela převratná je kurz vhodný také pro stávající vývojáře znalých ADO přecházejících na platformu .NET. Kurz svou koncepcí je vhodný pro všechny typy vyvojářů pracující v libovolném .NET programovacím jazyce (C#, Visual Basic .NET, Java .NET) s libovolnou specializující buď pro Web nebo Windows aplikace.

Ceny všech MOC kurzů jsou včetně oficiálních materiálů!!!
Cena: 11790,- Kč bez DPH
Doba trvání: 21 vyučovacích hodin ve 3 dnech
Obsah:

  • Databázové aplikace na platformě .NET. Úvod do problematiky databázových aplikací. Architektura ADO.NET: koncepce, podpora, ADO.NET objekty. ADO.NET a vazba na XML
  • Připojení k databázím. Výběr vhodného poskytovatele v závislosti na zdroji dat. Vytváření (tvorba spojovacího řetězce) a správa připojení. Zpracování událostí a výjimek spojení
  • Operace nad spojením. Vytváření, provádění a zpracování výsledků datových příkazů (SQL dotazů, uložených procedur). Správa transakcí
  • Práce s datovou sadou. Vytvoření odpojené sady záznamů – datové sady. Objekty datové sady (tabulky, relace, omezení). Modifikace, třídění a filtrování dat odpojené datové sady
  • Práce s XML dokumenty. Vytváření XML schémat (XSD). Připojení a generování XML schématu do/z datové sady. Načítání a ukládání XML dat do/z odpojené datové sady
  • Vytváření datové sady z existujícího datového zdroje. Užití datového adaptéru k vytvoření a naplnění datové sady. Aplikace změn dat datové sady na data zdroje a řešení možných konfliktů
  • Tvorba a použití XML Web služby s použitím ADO.NET

Termíny: dohodou

U kurzů, u kterých nejsou přiřazeny termíny, se můžete i tak předběžně přihlásit a my vás budeme informovat, jakmile bude termín pro tento kurz připraven.

<< zpět