Home > Školicí středisko

Kurzy | Programovací jazyky
C22 Programování v .NET a C#
Programování v .NET a C#


Cena: dle domluvy
Doba trvání: 40 vyučovacích hodin ve 5 dnech
Obsah:

 • Úvod do platformy .NET.
  • Předkompilovaný kód, Platformová nezávislost, MSIL, bezpečný kód
 • Jazyk C#:
  • prvky jazyka, typy, třídy, instance, atributy, metody
  • dědičnost, virtuální metody, rozhraní, přetěžování
  • abstraktní třídy, zprávy, události
 • WinForms
  • rozhraní, prvky grafického rozhraní, okna, menu, ovládací prvky
 • WPF
  • rozhraní, prvky grafického rozhraní, okna, menu, ovládací prvky, styly, zdroje, databinding
 • Přístup k vlastnostem operačního systému
 • Vlákna
 • Lokalizace a aplikační nastavení.
 • Aktivní webové stránky ASP.NET
  • Aktivní obsah, XML.
 • ADO.NET a přístup k datům, SQL dotazy, DataSet, DataReader
 • Entity Framework
 • LINQ.
 • Síťové komunikace TCP a UDP
 • WCF
 • Web services
 • Efektivní vývoj
 • Unit testing
 • Dokumentace
 • Efektivní práce ve Visual Studiu

 

Termíny: dohodou

U kurzů, u kterých nejsou přiřazeny termíny, se můžete i tak předběžně přihlásit a my vás budeme informovat, jakmile bude termín pro tento kurz připraven.

<< zpět