Home > Školicí středisko

Kurzy | SCRUM a agilní řízení
SCRUM2 Úvod do metodiky SCRUM a agilního rízení (Workshop)Cena: dle domluvy
Doba trvání: 16 vyučovacích hodin ve 2 dnech
Obsah:

  • Filozofia agilného riadenia, história agilných techník
  • Princípy agility – Kľúčové prínosy, organizačná zmena
  • Metodika Scrum: Tím a tímové roly, tímová spolupráca, zodpovednosť, disciplína, vytváranie multi-znalostného tímu
  • Metodika Scrum: Artefakty Scrumu & Proces, čo sú to User Stories a ako s nimi pracovať
  • Metodika Scrum: Aktivity Scrum procesu a ich realizácia, plánovanie a odhadovanie
  • Scrum vo Vašej organizácii, imlementácia Scrumu, úloha manažmentu v Scrume
  • Osobný akčný plán

Termíny: dohodou

U kurzů, u kterých nejsou přiřazeny termíny, se můžete i tak předběžně přihlásit a my vás budeme informovat, jakmile bude termín pro tento kurz připraven.

<< zpět