Home > Školicí středisko

Kurzy | Podvečerní kurzy
R2 Podvečerní kurz pro pokročilé

- Rekvalifikační osvědčení - Skriptum Průvodce kurzem MS Word II. - Skriptum Průvodce kurzem MS Excel II. - Doprovodné CD s příkladyCena: 3545,- Kč bez DPH, tj. 4290,- Kč včetně DPH
Doba trvání: 48 vyučovacích hodin ve 12 dnech
Obsah:

Chcete se stát nadprůměrnými uživateli PC, kteří budou schopni řešit i neobvyklé situace a vynikat nad ostatními při práci s počítačem? Tento kurz volně navazuje na předchozí podvečerní kurz pro začátečníky. Je určen již zkušenějším uživatelům, kteří by si rádi rozšířili své schopnosti práce s počítačem a stali se opravdu nadprůměrnými uživateli. Současně je určen i absolventům základního podvečerního kurzu, aby si rozšířili své znalosti a lépe tak pochopili a upevnili své základy. Co bude náplní? Úvod kurzu je věnován pokročilé práci s operačním systémem Windows, nastavení prostředí, klávesnice, tiskáren apod., instalace a reinstalace programů, možnosti nastavení složek včetně sdílení, mapování a práce v síti. Na úvod naváže pasáž o virech (včetně virů tipu HOAX) a antivirových prostředcích. Při práci s PC se dnes neobejdeme bez obrázků a jejich jednoduchých úprav (zvláště při používání digitálního fotoaparátu a scanneru). Proto bude část kurzu věnována problematice úprav obrázků, jejich snímání scannerem a převodu tištěného textu do prostředí MS Word tak, aby jej člověk nemusel zdlouhavě opisovat. Značná část kurzu bude věnována pokročilé práci s programy MS Word a MS Excel. Ve Wordu se budeme věnovat např. tvorbě šablon, sloupcovou sazbou, tabulkami, titulkování a křížovými odkazy (nutné při tvorbě delších dokumentů, např. diplomových prací apod.). Důležitou částí jistě bude importování a exportování souborů, formuláře a externí poznámky a revize dokumentů, které jistě využijete při práci v pracovní skupině. V Excelu se budeme věnovat práci s více listy a sešity, pokročilému formátování buněk a tvorbě složitých a vnořených funkcí. Velká část pak bude věnována grafům, práce se seznamy, resp. databázovými tabulkami, citlivostní analýzou, pohledy a tiskem sestav. Pokud pracujete více s programem Excel, jistě přivítáte pasáže věnované automatizaci často prováděných úkonů, tedy problematice šablon a maker. Budeme se rovněž věnovat spolupráci mezi všemi uvedenými programy tak, aby uživatel co neefektivněji využívat dostupné prostředky. Součástí kurzu budou příklady k procvičení, všem bude dán dostatečný prostor na dotazy a případné opakované procvičení obtížných částí kurzu. Pokud účastník zapomene na některé věci, které se v kurzu učil, zůstane mu sada skript, které jsou zároveň průvodci kurzem. Každý účastník rovněž získá CD, které obsahuje kancelářský balík 602 a OpenOffice, které jsou alternativou k známějšímu balíku firmy Microsoft, ovšem mají tu výhodu, že jsou zdarma.

Termíny: dohodou

U kurzů, u kterých nejsou přiřazeny termíny, se můžete i tak předběžně přihlásit a my vás budeme informovat, jakmile bude termín pro tento kurz připraven.

<< zpět