Home > Školicí středisko

Kurzy | Programovací jazyky
MOC4995 Programování s Microsoft .NET Framework v Microsoft Visual Studio 2005

Tento kurz umožňuje vývojářům, kteří přecházejí z jiného vývojového jazyka, dřívějších verzí Visual Basic .NET nebo Visual C#, nebo kteří prošli základním školením Microsoft Visual Studio 2005, prohloubit znalosti programování s Microsoft .NET Framework 2.0 a 3.0 ve Visual Studio 2005.Cena: 17200,- Kč bez DPH
Doba trvání: 35 vyučovacích hodin ve 5 dnech
Obsah:

 • Přehled Microsoft .NET Framework
  • Úvod do Microsoft .NET Framework
  • Technologie .NET Framework 3.0
 • Vytváření aplikací s Microsoft Visual Studio 2005
  • Úvod do Visual Studio 2005
  • Řízení řešení a projektů
  • Ovládání IDE
  • Psaní kódu s Visual Studio 2005
 • Prozkoumání možností jazyka a syntaxe
  • Základy syntaxe
  • Jazyková rozšíření
 • Základy objektově orientovaného programování
  • Koncepce objektově orientovaného programování
  • Definice třídy
  • Vytvoření instance třídy
 • Pokročilé objektově orientované programování
  • Koncepce pokročilého objektově orientovaného programování
  • Implementace dědičnosti
  • Definice a implementace rozhraní
  • Vytváření a použití zástupců a událostí
 • Bezpečnost v Microsoft .NET Framework
  • Přehled bezpečnosti
  • Implementace zabezpečení přístupu ke kódu
  • Implementace zabezpečení na základě rolí
  • Používaní kryptografických služeb
 • Přístup k datům pomocí ADO.NET
  • Přehled přístupu k datům
  • Čtení a zápis relačních dat
  • Čtení a zápis XML dat
 • Build aplikací Windows Presentation Foundation
  • Úvod do Windows Presentation Foundation
  • Úvod od XAML
  • Programování aplikací Windows Presentation Foundation
 • Vytváření distribuovaných aplikací
  • Přehled ditribuovaných aplikací
  • Vytváření a upotřebení XML webových služeb
  • Build služeb a klientů Windows Communication Foundation
 • Monitoring aplikací .NET Framework pomocí nástrojů
  • Úvod do nástrojového vybavení
  • Tracing a Debugging kódu
  • Performance Counters
  • Logy událostí
 • Kompilace, testování a distribuce .NET Framework aplikací
  • Úvod od sestavení
  • Přehled Misrosoft Build Engine (MSBuild)
  • Testování aplikací .NET Framework
  • Distribuce aplikací .NET Framework pomocí ClickOnce
  • Distribuce aplikací .NET Framework pomocí Windows Installer
 • Práce s nespravovatelným kódem (volitelně)
  • Přehled interoperability
  • Volání nespravovatelných funkcí pomocí Platform Invoke
  • Volání COM objektů ze spravovaného kódu
 • Softwarový design a vývoj (volitelně)
  • Úvod do softwarového vývojového cyklu
  • Úvod do Microsoft Solutions Framework
  • Vývoj aplikací s možnostmi integrace modelu vyspělosti
  • Úvod do zrychleného vývoje softwaru

Termíny: dohodou

U kurzů, u kterých nejsou přiřazeny termíny, se můžete i tak předběžně přihlásit a my vás budeme informovat, jakmile bude termín pro tento kurz připraven.

<< zpět