Home > Školicí středisko

Kurzy
MOC kurzy
Platforma MS Windows nabízí celou škálu nástrojů pro serverové podnikové technologie. Naše školící středisko se zaměřuje na tuto oblast a jsme schopni poskytnout školení na všechny stěžejní nástroje jako je poštovní server, tiskový a souborový server, aplikační server apod. V naší nabídce najdete školení orientovaná na kompletní správu sítě malých a středních firem pomocí serverových technologií Microsoft. Školení provádí lektoři, kteří získali odpovídající certifikace Microsoft certified professional. Všechny kurzy v této nabídce vám mohou také posloužit jako příprava na základní certifikační zkoušky tohoto programu. Zkoušky můžete absolvovat přímo v našem školícím středisku (viz. certifikace).

Ceny všech MOC kurzů jsou včetně oficiálních materiálů!!!
MOC4995Programování s Microsoft .NET Framework v Microsoft Visual Studio 200517200,- Kč bez DPHdetailní informace
MOC2555Microsoft .NET - vývoj aplikací pro Windows (Visual C# .NET)17200,- Kč bez DPHdetailní informace
R10Podvečerní kurz - Windows 7 instalace a konfigurace12900,- Kč bez DPHdetailní informace
MOC2272Windows XP Professional - administrace17200,- Kč bez DPHdetailní informace
MOC2273Windows 2003 - správa, monitorování a údržba17200,- Kč bez DPHdetailní informace
MOC2274Windows 2003 - správa17200,- Kč bez DPHdetailní informace
MOC2276Windows 2003 - síťová infrastruktura - TCP/IP8900,- Kč bez DPHdetailní informace
MOC2279Windows 2003 - plánování a správa Active Directory17200,- Kč bez DPHdetailní informace
MOC2285Windows XP - administrace v prostředí Windows Serveru8900,- Kč bez DPHdetailní informace
MOC2349C# - programování v .NET Framework14700,- Kč bez DPHdetailní informace
MOC2389ADO. NET - programování databázových aplikací11790,- Kč bez DPHdetailní informace
MOC2395Windows SBS 2003 - nasazení a správa pro menší a střední firmy11790,- Kč bez DPHdetailní informace
MOC2400Exchange Server 2003 - implementace a administrace17200,- Kč bez DPHdetailní informace
MOC2609C# - základy programování14700,- Kč bez DPHdetailní informace
MOC2733Doplnění znalostí administrace databáze na Microsoft SQL Server 200511790,- Kč bez DPHdetailní informace
MOC2778Microsoft SQL Server 2008 - vytváření dotazů v Transact-SQL8900,- Kč bez DPHdetailní informace
MOC2779SQL Server 2005 - implementace databází11790,- Kč bez DPHdetailní informace
MOC2780SQL Server 2005 - administrace17200,- Kč bez DPHdetailní informace
MOC2821Windows 2003 - návrh a správa PKI14700,- Kč bez DPHdetailní informace
MOC2823Windows 2003 - bezpečnost17200,- Kč bez DPHdetailní informace
MOC5047Exchange 2007 - instalace a správa11790,- Kč bez DPHdetailní informace
MOC5049Exchange Server 2007 - správa bezpečnosti4700,- Kč bez DPHdetailní informace
MOC5050Exchange Server 2007 - obnova poštovních serverů a databází4700,- Kč bez DPHdetailní informace
MOC5051Monitorování a řešení problémů v Microsoft Exchange Server 20078900,- Kč bez DPHdetailní informace
MOC5061Microsoft Office SharePoint Server 2007 - implementace11790,- Kč bez DPHdetailní informace
MOC5115Windows Vista - instalace a konfigurace11790,- Kč bez DPHdetailní informace
MOC5116Windows Vista - konfigurace aplikací a mobilních zařízení8900,- Kč bez DPHdetailní informace
MOC5119Podpora Windows Vista a aplikací (obrazy stanic)8900,- Kč bez DPHdetailní informace
MOC6231Microsoft SQL Server 2008 - správa17200,- Kč bez DPHdetailní informace
MOC6232Microsoft SQL Server 2008 - implementace17200,- Kč bez DPHdetailní informace
MOC6236Microsoft SQL Server 2008 - implementace a správa Reporting Services11790,- Kč bez DPHdetailní informace
MOC6416Windows Server 2008 - novinky v síťových službách a v Active Directory17200,- Kč bez DPHdetailní informace
MOC6417Windows Server 2008 - novinky pro podporu aplikací11790,- Kč bez DPHdetailní informace
MOC6418Windows Server 2008 - nasazení v podniku a upgrade z nižších verzí11790,- Kč bez DPHdetailní informace